23–2022–א

שעה ומקום:

יום א 14:00 - 11:00 in בנין 90 (מקיף ז‘) [90] חדר 227

נושאי לימוד

תנודות חופשיות של מערכות פשוטות ומערכות מרובות דרגות חופש. אנליזת פורייה. > תנודות מאולצות וגלים נעים. החזרה והעברה. פולסים וחבילות גלים. גלים ב-2 ו-3 > מימדים. פולריזציה. אופטיקה לינארית. התאבכות ועקיפה. > תכונות חלקיקיות של גלים. תכונות גליות של חומר ומכניקת הקוונטים. האטום > וחלקיקים אלמנטרים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 203.1.2121