נושאי לימוד

תנודות חופשיות של מערכות פשוטות ומערכות מרובות דרגות חופש. אנליזת פורייה. > תנודות מאולצות וגלים נעים. החזרה והעברה. פולסים וחבילות גלים. גלים ב-2 ו-3 > מימדים. פולריזציה. אופטיקה לינארית. התאבכות ועקיפה. > תכונות חלקיקיות של גלים. תכונות גליות של חומר ומכניקת הקוונטים. האטום > וחלקיקים אלמנטרים.

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
203.1.2121
רמה:
חיצוני
נק"ז:
4.0
ניתן לאחרונה

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף