23–2022–א

פרופ' אמריטוס מרים כהן

שעה ומקום:

  • יום ג 15:00 - 13:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 18
  • יום ב 11:00 - 09:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 18

נושאי לימוד

מרחב הילברט, אבולוציה אוניטרית, אופרטורים אוניטריים, אינוורואנטיות, סיבובים וספין, גבול קלסי. תורת ההפרעות עבור מצבים סטציונריים ועבור ההתפתחות בזמן. דינמיקה: דינמיקה של חבילת גלים, דעיכת וויגנר, כלל הזהב של פרמי, תהודות. תהליכים אדיאבטיים. ישומים: חלקיק בפוטנציאל בעל סימטריה כדורית, חלקיק בטבעת חד-מימדית, שטף מגנטי, חלקיק בשדה מגנטי אחיד, פרצסיה של ספין בשדה מגנטי, ספין בשדה חשמלי.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 203.1.3241