נושאי לימוד

מרחב הילברט, אבולוציה אוניטרית, אופרטורים אוניטריים, אינוורואנטיות, סיבובים וספין, גבול קלסי. תורת ההפרעות עבור מצבים סטציונריים ועבור ההתפתחות בזמן. דינמיקה: דינמיקה של חבילת גלים, דעיכת וויגנר, כלל הזהב של פרמי, תהודות. תהליכים אדיאבטיים. ישומים: חלקיק בפוטנציאל בעל סימטריה כדורית, חלקיק בטבעת חד-מימדית, שטף מגנטי, חלקיק בשדה מגנטי אחיד, פרצסיה של ספין בשדה מגנטי, ספין בשדה חשמלי.

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
203.1.3241
רמה:
חיצוני
נק"ז:
5.0
ניתן לאחרונה

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף