23–2022–א

פרופ' פיודור פקוביץ

שעה ומקום:

  • יום ב 10:00 - 08:00 in גולדברגר [28] חדר 106
  • יום ד 10:00 - 08:00 in גולדברגר [28] חדר 102

נושאי לימוד

  • חלוקה ופריקות יחידה ב-$\mathbb{Z}$.
  • מספרים ראשוניים.
  • קונגרואציה.
  • שאריות רבועיות.
  • שרשים פרמיטיביים.
  • שברים משולבים.
  • מספרים אלגבריים וקרובים דיאופנטיים
  • יסודות תורת המספרים האלגברית

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6031