נושאי לימוד

סקירה של חוקי ניוטון. סקירה של וקטורים וקואורדינטות מוכללות, חוקי שימור התנע, האנרגיה והתנע הזויתי. נוסחת התנע והאנרגיה ביחסות הפרטית, פיזור קומפטון כדוגמא לחוקי שימור. חוקי קפלר וחישוב המסלול האילפטי בדרך הרגילה וכן על ידי שימוש בוקטור רונגה לנץ, חישוב הפריצסיה של האילפסה בכמה שיטות וחישוב הפריצסיה של כוכב חמה. פיזור, חתך פעולה, פיזור Rutherford. לגראנז‘יאן ומשוואות לגראנז‘; פוטנציאל מוכלל, חלקיק ותנעו בשדה אלקטרומגנטי; חוקי שימור וסימטריות; אילוצים; המטוטלת כדוגמא; מעגלים חשמליים; אנאלוגיה אלקטרומכנית ודואליות; מערכות אלקטרומכניות. פונקצית הדיסיפציה. הפורמליזם הקאנוני: ההמילטוניאן ומשוואות המילטון; עקרונות וריאציה ומשוואות אוילר-לגראנז‘; עקרון הפעולה המינימלית; סוגרי פואסון; המתנד ההרמוני כדוגמא; טרנספורמציות קאנוניות והפונקציה היוצרת; טרנספורמציה סימפלקטית. מטוטלת וכוח מרכזי כדוגמאות. סיבוב של גוף קשיח: משוואות אוילר לגוף קשיח; טנסור ההתמד; זוויות אוילר; משפט לארמור; פתרון מלא של הסביבון הסימטרי; יישומים: מכשירים גירוסקופיים, פרצסיה של כדור הארץ. תנודות קטנות וקפיצים צמודים. מערכות רציפות: המעבר לרצף; משוואות שדה.

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
203.1.2281
רמה:
חיצוני
נק"ז:
4.0
ניתן לאחרונה

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף