נושאי לימוד

  1. משפחות פונקציות נורמליות והעתקות רציונליות.
  2. קבוצות ג‘וליה ופאטו.
  3. תכונות של קבוצת ג‘וליה.
  4. מבנה של קבוצת פאטו.
  5. נקודות מחזוריות.
  6. רכיבים שמורים.
  7. משפט סאליבן.
  8. פונקציות מתחלפות וצמודות למחצה.
  9. מבוא לדינמיקה אריתמטית.

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
201.2.5431
רמה:
לתואר מתקדם
נק"ז:
4.0
ניתן לאחרונה

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף