19–2018–ב

פרופ' פיודור פקוביץ

נושאי לימוד

  1. משפחות פונקציות נורמליות והעתקות רציונליות.
  2. קבוצות ג‘וליה ופאטו.
  3. תכונות של קבוצת ג‘וליה.
  4. מבנה של קבוצת פאטו.
  5. נקודות מחזוריות.
  6. רכיבים שמורים.
  7. משפט סאליבן.
  8. פונקציות מתחלפות וצמודות למחצה.
  9. מבוא לדינמיקה אריתמטית.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.5431