נושאי לימוד

  • סוגי משתנים: מספרים ומחרוזות ופעולות בסיסיות עליהם
  • קלט ופלט
  • תנאים ולולאות
  • רשימות, מילונים ומבני נתונים אחרים
  • פונקציות
  • רקורסיה
  • תכנות מונחה עצמים
  • מודולים
  • הערכת סיבוכיות חישובית

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
202.1.9041
רמה:
חיצוני
נק"ז:
3.0
ניתן לאחרונה