22–2021–ב

שעה ומקום:

יום א 10:00 - 08:00 in צוקר, גולדשטיין-גורן [72] חדר 212

נושאי לימוד

  • סוגי משתנים: מספרים ומחרוזות ופעולות בסיסיות עליהם
  • קלט ופלט
  • תנאים ולולאות
  • רשימות, מילונים ומבני נתונים אחרים
  • פונקציות
  • רקורסיה
  • תכנות מונחה עצמים
  • מודולים
  • הערכת סיבוכיות חישובית

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 202.1.9041