נושאי לימוד

טיפול סטטיסטי בתוצאות נסיוניות, תכנות, מדידת היחס בין מטען לבין מסה של אלקטרון, האפקט הפוטואלקטרי, פיזור חלקיקים, ניסוי פרנק-הרץ, מבנה מחזורי, קרינה גרעינית, פליטה תרמיונית, פילוג מקסוול ופונקצית עבודה, זרם בתנאי מטען מרחבי. רשימת הניסויים: יחס בין מטען אלקטרון למסתו, קיטוב אור, פרנק הרץ, אינטרפרומטריה מייכלסון ופברי-פרו, אפקט פוטואלקטרי , לייזר, גלי מיקרו, קרינה גרעינית ורעש לבן דרישות אקדמיות: כל סטודנט אמור לבצע 4 ניסויים מהרשימה, לפני כל ניסוי לעמוד במבחן מקדים, להגיש דוחות על כל הניסויים ולעבור מבחן מסכם בסוף הסמסטר.

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
203.1.2553
רמה:
חיצוני
נק"ז:
2.0

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף