19–2018–ב

נושאי לימוד

The Lab will be based on a LINUX platform, and use the C programming language. The emphasis is on low-level programming. Goals of this lab are to introduce issues in low level programming, as well as techniques on how to learn needed information on demand

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 202.1.2071