נושאי לימוד

  1. שדות סדורים: הבעיה ה-17 של הילברט, סדרים וקדם-סדרים, סכומי ריבועים, שדות סגורים ממשית, תורת ארטין-שרייר
  2. תורת גלואה האינסופית: חבורות פרוסופיות, התאמת גלואה במקרה האינסופי
  3. מבוא לקוהומולוגיית גלואה

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
201.1.4321
רמה:
מתקדם לתואר ראשון
נק"ז:
2.0
ניתן לאחרונה

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף