20–2019–א

פרופ' עידו אפרת

נושאי לימוד

  1. שדות סדורים: הבעיה ה-17 של הילברט, סדרים וקדם-סדרים, סכומי ריבועים, שדות סגורים ממשית, תורת ארטין-שרייר
  2. תורת גלואה האינסופית: חבורות פרוסופיות, התאמת גלואה במקרה האינסופי
  3. מבוא לקוהומולוגיית גלואה

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.4321