18–2017–ב

פרופ' אמריטוס יואב שגב

נושאי לימוד

 • תת-חבורות, חבורות מנה, קשר בין תת-חבורות של חבורה ושל חבורה מנה
 • תת-חבורות של SYLOW, משפטי SYLOW
 • חבורות פתירות ונילפוטנטיות, חבורות-$p$
 • חבורות חופשיות ותכונותיהן
 • אוטומורפיזמים ואיזומורפיזמים של חבורות, חבורות אוטומורפיזמים.

דרישות והרכב ציון הקורס

 • הצגות תמורות ומשפטי Sylow.

 • הצגות של חבורות על חבורות, חבורות פתירות, חבורות נילפוטנטיות, מכפלות חצי-ישרות ומכפלות מרכזיות.

 • חבורות תמורות, החבורה הסימטרית והחבורה האלטרנטיבית.

 • חבורת Fitting המוכללת של חבורה סופית.

 • חבורות $p$.

 • הרחבות של חבורות: הקוהומולוגיה הראשונה והשנייה ויישומים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.4041