19–2018–ב

ד"ר אבי גורן

שעה ומקום:

יום ב 14:00 - 12:00 בבניין כתות לימוד [35] חדר 212
יום ד 14:00 - 12:00 בקרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 202

נושאי לימוד

  1. המספרים הממשיים. סופרימום ואינפימום של קבוצה. 2. סדרות מתכנסות. תת-סדרות. סדרות קושי. משפט בולצנו-ויירשטראס. גבולות עליונים ותחתונים. 3. טורים. סכומים חלקיים. טורים מתכנסים ומתבדרים. תנאי קושי. טורים של מספרים אי-שליליים. מבחני השורש והמנה. טורים כלליים. מבחן לייבניץ לטורים עם סימנים מתחלפים. שינוי סדר הסכימה (ללא הוכחה). 4. גבול של פונקציה. פונקציות רציפות. רציפות של פונקציות אלמנטאריות. תכונות של פונקציות רציפות בקטע סגור: חסימות וקיום האקסטרמום. רציפות במידה שווה, משפט קנטור. 5. הנגזרת של פונקציה. משפט הערך הממוצע. נגזרות מסדר גבוה. כלל לופיטל. משפט טיילור. שארית לגרנז‘.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.9671

פניות סטודנטים

נציג ועד
הדר גלזר
נציג אגודה
רכזת סיוע אקדמי - הנדסה א‘ - אלעד מלול
סגל חיצוני