20–2019–ב

פרופ' אריאל ידין

נושאי לימוד

מבוא למושגים הבסיסיים של תורת ההסתברות:

מרחבי הסתברות גבולות של מאורעות ורציפות של הסתברות הסתברות מותנה אי-תלות של מאורעות סיגמה-אלגבראות, מרחבים רציפים, ומידת לבג משתנים מקריים והתפלגויות אי-תלות התפלגויות משותפות והתפלגויות מותנות תוחלת שונות ושונות משותפת התכנסות של משתנים מקריים: כמעט-תמיד, Lp, בהסתברות חוק המספרים הגדולים התכנסות בהתפלגות משפט הגבול המרכזי

דרישות והרכב ציון הקורס

הציון יקבע על סמך שיעורי בית במשקל 20%, ומבחן מסכם במשקל 80%.

החומר לבחינות כולל את כל החומר שיכוסה בפועל בקורס, לרבות ההרצאה, תרגילי הבית. תלמידים שנאלצו להיעדר מחלק מהשיעורים – באחריותם להשלים את מה שנעשה בהרצאות.

תרגילי הבית נמצאים באתר האינטרנט של הקורס. התרגילים הינם חובה, להגשה על פי התאריכים שיפרסומו באתר. תרגילי הבית מהווים חלק מהותי מהקורס ומהחומר שיש לדעת לבחינה. פתרונות יפורסמו לאחר ההגשה.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.8001