21–2020–ב

ד"ר מתן זיו-אב

שעה ומקום:

יום ב 10:00 - 08:00

נושאי לימוד

1) מרחב ההסתברות2) הסתברות מותנית, אי-תלות מאורעות, נוסחת ההסתברות השלמה, נוסחת בייס.3) משתנה מקרי בדיד. התפלגויות בדידות: אחידה, בינומית, גיאומטרית, היפרגאומטרית, בינומית שלילית, פואסון.4) משתנה מקרי רציף. התפלגויות רציפות: אחידה, מעריכית, נורמלית.5) משתנה מקרי דו-מימדי בדיד, אי-תלות של משתנים מקריים.6) תוחלת, שונות, מקדם המתאם.7) אי-שייון צ‘בישב, חוק המספרים הגדולים.8) משפט הגבול המרכזי, קירוב נורמלי.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.9091

פניות סטודנטים

נציג ועד
גיא סוסקין
נציג אגודה
רכזת סיוע אקדמי - הנדסה א‘ - אלעד מלול
סגל חיצוני