21–2020–ב

פרופ' מיכאל מוזיצו'ק

שעה ומקום:

יום א 14:00 - 11:00

נושאי לימוד

  1. שדות: הגדרת שדה, מספרים מרוכבים.

  2. משוואות לינאריות: פעולות אלמנטריות, דירוג, מערכות הומוגניות ולא הומוגניות, הצגת פתרונות.

  3. מרחבים ווקטוריים: דוגמאות, תת-מרחבים,תלות ליניארית, בסיסים, מימד.

  4. חשבון מטריצות: חיבור וכפל מטריצות, פעולות אלמנטריות, מטריצה הופכית, דטרמיננטה, כלל קרמר.טרנספורמציות לינאריות: דוגמאות, גרעין ותמונה, הצגה מטריציאלית.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.9511

פניות סטודנטים

נציג ועד
ניל הדר
נציג אגודה
רכזת סיוע אקדמי - הנדסה א‘ -עדי מילול
סגל חיצוני