22–2021–ב

פרופ' עידו אפרת

נושאי לימוד

נושאים
  1. מבוא ומושגים בסיסיים.
  2. חסמים על גודל קודים.
  3. שדות סופיים.
  4. קודים ליניאריים.
  5. קודים מושלמים.
  6. קודים ציקליים.
  7. אריזות כדורים.
  8. חסמים אסימפטוטיים על גודל קודים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.4501