22–2021–ב

פרופ' עידו אפרת

שעה ומקום:

  • יום ג 10:00 - 08:00 in גוטמן [32] חדר 111
  • יום ה 12:00 - 10:00 in גולדברגר [28] חדר 107

נושאי לימוד

נושאים
  1. מבוא ומושגים בסיסיים.
  2. חסמים על גודל קודים.
  3. שדות סופיים.
  4. קודים ליניאריים.
  5. קודים מושלמים.
  6. קודים ציקליים.
  7. אריזות כדורים.
  8. חסמים אסימפטוטיים על גודל קודים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.4501