22–2021–ב

פרופ' תם מאירוביץ

שעה ומקום:

  • יום ב 14:00 - 12:00 in גולדברגר [28] חדר 304
  • יום ג 14:00 - 12:00

נושאי לימוד

  1. מערכות שומרות מידה לחבורות בורליות
  2. ארגודיות, פירוק ארגודי, ערבוב וערבוב חלש
  3. מינימליות וארגודיות יחידה
  4. משפט ארגודי ממוצע ונקודתי לטרנספורמציה בודדת
  5. (*) צימודים
  6. (*) פירוק מידה ביחס לחלוקה של המרחב, מידות מותנות
  7. (*) אנטרופיה
  8. (*) משפטים ארגודיים לפעולות של חבורות כלליות ואמנביליות

(*) נושאים שיילמדו לפי אילוצי זמן

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.0141