22–2021–ב

פרופ' שחר סמורודינסקי

שעה ומקום:

  • יום א 14:00 - 12:00 in גולדברגר [28] חדר 101
  • יום ד 17:00 - 15:00 in גוטמן [32] חדר 309

נושאי לימוד

גרפים ותת גרפים, עצים, קשירות, מסלולי אוילר, מעגלים המילטוניים, זיווגים, צביעות של גרפים, גרפים מישוריים, מבוא לתורת רמזי, גרפים מכוונים, שיטות הסתברותיות ואלגבריות בתורת הגרפים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6081