22–2021–ב

ד"ר אלי שמוביץ'

שעה ומקום:

  • יום א 16:00 - 14:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 116
  • יום ה 14:00 - 12:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 18

נושאי לימוד

משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון, משפטי קיום ויחידות, משוואות ליניאריות מסדר $N$, ורונסקיאן, שדות וקטוריים, משוואות אוטונומיות, מערכות משוואות ליניאריות מסדר ראשון, מערכות משוואות לא-ליניאריות ויציבות.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.0061