22–2021–ב

ד"ר אלי שמוביץ'

שעה ומקום:

  • יום ג 14:00 - 12:00 in גולדברגר [28] חדר 106
  • יום ה 10:00 - 08:00 in גולדברגר [28] חדר 104

נושאי לימוד

  • מספרים מרוכבים. פונצקיות אנליטיות, משוואות קושי-רימן.
  • העתקות קונפורמיות, טרנספורמציות מוביוס.
  • אינטגרציה. משפט קושי. נוסחת קושי. אפסים, קטבים, פיתוח טיילור, פיתוח לורן. חשבון השאריות.
  • משפט ויירשטרס ומשפט מיטג-לפלר. פונקציות שלמות. משפחות נורמליות.
  • משפט ההעתקה של רימן. פונקציות הרמוניות, בעיית דיריכלה.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.0251