23–2022–ב

פרופ' דמיטרי קרנר

שעה ומקום:

  • יום ב 16:00 - 14:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 103
  • יום ה 14:00 - 12:00 in בנין 90 (מקיף ז‘) [90] חדר 229

נושאי לימוד

משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון, משפטי קיום ויחידות, משוואות ליניאריות מסדר $N$, ורונסקיאן, שדות וקטוריים, משוואות אוטונומיות, מערכות משוואות ליניאריות מסדר ראשון, מערכות משוואות לא-ליניאריות ויציבות.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.0061