23–2022–ב

ד"ר דוד קורווין

שעה ומקום:

  • יום א 16:00 - 14:00 in גולדברגר [28] חדר 107
  • יום ג 12:00 - 10:00 in גולדברגר [28] חדר 103

נושאי לימוד

  • מספרים מרוכבים. פונצקיות אנליטיות, משוואות קושי-רימן.
  • העתקות קונפורמיות, טרנספורמציות מוביוס.
  • אינטגרציה. משפט קושי. נוסחת קושי. אפסים, קטבים, פיתוח טיילור, פיתוח לורן. חשבון השאריות.
  • משפט ויירשטרס ומשפט מיטג-לפלר. פונקציות שלמות. משפחות נורמליות.
  • משפט ההעתקה של רימן. פונקציות הרמוניות, בעיית דיריכלה.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.0251