מחקר

Besov spaces, sobolev spaces.

פרטי התקשרות

חדר
318 (שעות קבלה: בניין 58 חדר מינוס 120)
טלפון
דואל
שעות קבלה
יום א' 17:00-19:00