מחקר

Besov spaces, sobolev spaces.

פרטי התקשרות

חדר
318 (שעות קבלה: בניין 58B חדר מינוס 126)
טלפון
דואל
שעות קבלה
יום ב' 17:00-19:00