קורס אחד בדיוק מתוך רשימת הקורסים הבאה:

במקרים חריגים ניתן ללמוד במקום קורס תכנות אחר באישור ועדת ההוראה
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
8.0
202.1.1011 מבוא למדעי המחשב 4\2 5.0 סתיו
202.1.9041 מבוא לתכנות עם פייתון 2\2 3.0 סתיו

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף