יש לקחת את כל הקורסים המופיעים בטבלאות הבאות

קורסי חובה במתמטיקה כללית
קורסי חובה במתמטיקה כללית.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
45.0
0011 חשבון אינפי 1(!) 5\2 6.0 סתיו
0021 חשבון אינפי 2(!) 5\2 6.0 אביב
0031 חשבון אינפיניטסימלי 3(!) 5\2 6.0 סתיו
0061 משוואות דיפרנציאליות רגילות(!) 4\2 5.0 סתיו
0091 מבוא לטופולוגיה 4\0 4.0 אביב
0251 תורת הפונקציות המרוכבות 4\0 4.0 אביב
7011 אלגברה 1 למדעי המחשב 4\2 5.0 סתיו
7021 אלגברה 2 למדעי המחשב 4\2 5.0 אביב
7031 מבנים אלגבריים 4\0 4.0 סתיו
קורסי חובה נוספים במתמטיקה
קורסי חובה נוספים במתמטיקה.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
13.0
0171 מבוא לתורת הקבוצות 4\0 4.0 אביב
2201 מתמטיקה בדידה 4\2 5.0 סתיו
8001 הסתברות 4\0 4.0 סתיו
קורסי חובה כלליים
קורסי חובה כלליים.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
0.0
299.1.1121 הדרכה בספריה 0\0 0.0 סתיו, אביב
900.5.5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית 0\0 0.0 סתיו, אביב
קורסי חובה באנגלית
קורסי חובה באנגלית.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
153.1.5051 אנגלית מתקדמים 2 טבע 4\0 2.0 סתיו, אביב

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף