קורסי חובה במתמטיקה כללית
קורסי חובה במתמטיקה כללית.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
45.0
7011 אלגברה 1 למדעי המחשב 4\2 5.0 סתיו
7021 אלגברה 2 למדעי המחשב 4\2 5.0 אביב
0011 חשבון אינפי 1(!) 5\2 6.0 סתיו
0021 חשבון אינפי 2(!) 5\2 6.0 אביב
0031 חשבון אינפיניטסימלי 3(!) 5\2 6.0 סתיו
0091 מבוא לטופולוגיה 4\0 4.0 אביב
7031 מבנים אלגבריים 4\0 4.0 סתיו
0061 משוואות דיפרנציאליות רגילות(!) 4\2 5.0 סתיו
0251 תורת הפונקציות המרוכבות 4\0 4.0 אביב

דרישות מסלול

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף