יש לקחת את כל הקורסים המופיעים בטבלאות הבאות

קורסי חובה נוספים במתמטיקה, מסלול מתמטיקה-פיסיקה
קורסי חובה נוספים במתמטיקה, מסלול מתמטיקה-פיסיקה.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
8.0
0231 אנליזת פורייה 4\0 4.0 אביב
8001 הסתברות 4\0 4.0 סתיו

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף