17–2016–א

פרופ' אריאל ידין

שעה ומקום:

יום ב 11:00 - 09:00 ב- [90] חדר 238
יום ד 11:00 - 09:00 בגולדברגר [28] חדר 203

נושאי לימוד

מבוא למושגים הבסיסיים של תורת ההסתברות:

מרחבי הסתברות גבולות של מאורעות ורציפות של הסתברות הסתברות מותנה אי-תלות של מאורעות סיגמה-אלגבראות, מרחבים רציפים, ומידת לבג משתנים מקריים והתפלגויות אי-תלות התפלגויות משותפות והתפלגויות מותנות תוחלת שונות ושונות משותפת התכנסות של משתנים מקריים: כמעט-תמיד, Lp, בהסתברות חוק המספרים הגדולים התכנסות בהתפלגות משפט הגבול המרכזי

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.8001