17–2016–א

פרופ' איתן סייג

שעה ומקום:

יום ב 18:00 - 16:00 בגוטמן [32] חדר 108
יום ד 18:00 - 16:00 בבנין 90 (מקיף ז‘) [90] חדר 239

נושאי לימוד

  • חלוקה ופריקות יחידה ב-$\mathbb{Z}$.
  • מספרים ראשוניים.
  • קונגרואציה.
  • שאריות רבועיות.
  • שרשים פרמיטיביים.
  • שברים משולבים.
  • מספרים אלגבריים וקרובים דיאופנטיים
  • יסודות תורת המספרים האלגברית

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6031