18–2017–א

ד"ר ישי דן-כהן

שעה ומקום:

יום ב 16:00 - 12:00 בבנין 90 (מקיף ז‘) [90] חדר 223
יום ה 12:00 - 10:00 בגוטמן [32] חדר 207

נושאי לימוד

  • חלוקה ופריקות יחידה ב-$\mathbb{Z}$.
  • מספרים ראשוניים.
  • קונגרואציה.
  • שאריות רבועיות.
  • שרשים פרמיטיביים.
  • שברים משולבים.
  • מספרים אלגבריים וקרובים דיאופנטיים
  • יסודות תורת המספרים האלגברית

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6031