20–2019–א

פרופ' אריאל ידין

נושאי לימוד

הקורס עוסק בתופעה הפיזיקלית של מעברי-פזה, דרך הפרספקטיבה של מודל החלחול או ”פרקולציה“.

נעבור על התוצאות המרכזיות בפרקולציה ובקרובי המשפחה כגון מודלי Ising, Potts, ו-FK, החל מעבודותיהם של Ising ו-Pierels בתחילת המאה ה-20 ועד לעבודות המודרניות של Smirnov (עבורן קיבל מדלית פילדס).

נושאי הקורס:
 1. פרקלוציה על גרפים, הגדרות ותכונות בסיסיות
 2. אי-שוויון Harris
 3. אי שוויון van den Berg-Kesten (אי שוויון Reimer)
 4. נוסחת Russo
 5. משפט Burton-Keane
 6. דעיכה אקספוננצילית של קורלציות בתחום התת-קריטי
 7. פרקולציה במישור: התורה של Russo-Seymor-Welsh
 8. פרקולציה במישור: משפט Harris-Kesten
 9. אינוורינטיות קונפורמית: נוסחת Cardy-Smirnov
 10. פרקולציה בחבורות
 11. פרקולציה קריטית בחבורות לא אמנביליות: BLPS

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.0101