נושאי לימוד

  1. השלמות שונות באנליזה פונציונאלית ואלגבראות בנך, תורת גלפנד.
  2. התורה הבסיסית של אלגבראות $C^*$: אלגבראות $C^*$ קומטטיביות, חיוביות, אידיאלים ומנות, מצבים והצגות, בניית גלפנד-נאימרק-סגל, אלגברה האופרטואים הקומפקטיים.
  3. סקירה של דוגמאות יסוד בתחום, כגון, אלגבראות סוף מימדיות בקירוב, אלגברת טופליץ, אלגבראות קונץ, אלגבראות סיבוב אי-רציונאלי (ככול שיתיר הזמן). מבוא לתורת-K.

נושאים נוספים ככל שיתיר הזמן.

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
201.2.5361
רמה:
לתואר מתקדם
ניתן לאחרונה

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף