21–2020–א

פרופ' אילן הירשברג

שעה ומקום:

  • יום ב 18:00 - 16:00
  • יום ד 12:00 - 10:00

נושאי לימוד

  1. השלמות שונות באנליזה פונציונאלית ואלגבראות בנך, תורת גלפנד.
  2. התורה הבסיסית של אלגבראות $C^*$: אלגבראות $C^*$ קומטטיביות, חיוביות, אידיאלים ומנות, מצבים והצגות, בניית גלפנד-נאימרק-סגל, אלגברה האופרטואים הקומפקטיים.
  3. סקירה של דוגמאות יסוד בתחום, כגון, אלגבראות סוף מימדיות בקירוב, אלגברת טופליץ, אלגבראות קונץ, אלגבראות סיבוב אי-רציונאלי (ככול שיתיר הזמן). מבוא לתורת-K.

נושאים נוספים ככל שיתיר הזמן.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.5361