נושאי לימוד

אלקטרוסטטיקה - מטענים חשמליים ושדות חשמליים; פוטנציאל חשמלי; שדות חשמליים ליד מוליכים; זרמים חשמליים; שדות של מטענים בתנועה ותורת היחסות הפרטית; השדה המגנטי; השראות מגנטיות; מעגלי זרם משתנה; משוואות מכסוול וגלים אלקטרומגנטיים; שדות חשמליים ומגנטיים בחומר;

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
203.1.2371
רמה:
חיצוני
נק"ז:
5.0
ניתן לאחרונה

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף