23–2022–ב

שעה ומקום:

  • יום א 12:00 - 10:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 114
  • יום ג 12:00 - 10:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 114

נושאי לימוד

אלקטרוסטטיקה - מטענים חשמליים ושדות חשמליים; פוטנציאל חשמלי; שדות חשמליים ליד מוליכים; זרמים חשמליים; שדות של מטענים בתנועה ותורת היחסות הפרטית; השדה המגנטי; השראות מגנטיות; מעגלי זרם משתנה; משוואות מכסוול וגלים אלקטרומגנטיים; שדות חשמליים ומגנטיים בחומר;

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 203.1.2371