22–2021–ב

שעה ומקום:

  • יום א 14:00 - 12:00 in גוטמן [32] חדר 210
  • יום ג 12:00 - 10:00 in גוטמן [32] חדר 210

נושאי לימוד

אלקטרוסטטיקה - מטענים חשמליים ושדות חשמליים; פוטנציאל חשמלי; שדות חשמליים ליד מוליכים; זרמים חשמליים; שדות של מטענים בתנועה ותורת היחסות הפרטית; השדה המגנטי; השראות מגנטיות; מעגלי זרם משתנה; משוואות מכסוול וגלים אלקטרומגנטיים; שדות חשמליים ומגנטיים בחומר;

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 203.1.2371