20–2019–ב

ד"ר משה קמנסקי

נושאי לימוד

 1. חוגים ואידאלים.
 2. מודולים. סדרות מדוייקות. מכפלה טנזורית של מודולים.
 3. חוגים נטרים ומודולים מעליהם
 4. משפט הבסיס של הילברט.
 5. מודולים נוצרים סופית מעל תחום אידאילים ראשיים.
 6. משפט האפסים של הילברט.
 7. יריעות אפיניות.
 8. אידיאלים ראשונים ולוקליזציה. פרוק פרימרי.
 9. חוגי הערכה בדידה.

דרישות והרכב ציון הקורס

קביעת הציון (מעודכן בעקבות הקורונה)

הציון ייקבע באופן הבא:

 • הרצאה מסכמת: 40 נקודות. כל סטודנט יידרש ללמוד נושא חדש ולתת הרצאה של כשעה לשאר הכיתה
 • תרגילי בית: כל מטלה שווה 5 נקודות. לכן, כדי לקבל ציון מלא בקורס הכרחי לפתור נכון 12 מטלות לפחות. נקודות עודפות יתווספו לציון (אך לא ניתן לקבל יותר מ-100)

כאמור, סך כל הנקודות עשוי להסתכם ליותר מ-100, ובמקרה זה הציון בקורס יהיה 100

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.7071