21–2020–ב

ד"ר משה קמנסקי

תקציר

לימוד יסודות האנאליזה הנומרית — ­התורה של חישוב אובייקטים מתמטיים בצורה מקורבת באמצעות מחשב

נושאי לימוד

  1. נושאי הכנה: ייצוג מספרים במחשב, שגיאות עיגול ויציבות. נורמות מטריצליאליות ומספר המצב של מטריצה.
  2. מבוא לפתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות רגילות: בעיות תנאי התחלה, שיטת אוילר, מבוא לשיטות multistep, בעיות תנאי שפה.
  3. שיטות נומריות לפתרון משוואות לינאריות: אלימינציית גאוס עם החלפות ציר, פירוק LU. שיטות איטרטיביות: יעקובי, גאוס-סיידל, שיטת הגרדיינט הצמוד. קירובי ריבועים פחותים.
  4. שיטות נומריות למציאת ערכים עצמיים: מעגלי גרשגורין. שיטת החזקה. שיקולי יציבות בתהליך גרם-שמידט: שיקופי האוסהולדר וסיבובי גיבנס. צורת הסנברג וצורה תלת-אלכסונית. פירוק QR ואלגוריתם QR.

דרישות והרכב ציון הקורס

הציון הסופי יורכב באופן הבא:

  • 21% עבודות בית
  • 79% בחינה סופית בקמפוס

במידה ומצב הקורונה לא יאפשר, הבחינה הסופית תוחלף בעבודה מסכמת בבית

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.0121