מטרת הסמינר להציג את מחקר אנשי הסגל במחלקה לסטודנטים לתואר ראשון. ככלל, החומר שיוצג יהיה ברמה של שנה ב ומעלה, אבל כולם מוזמנים

הסמינר מתכנס בימי שלישי, בשעות 16:10-17:30, במרשתת

מפגשים בסמסטר 22–2021–ב

תאריך
כותרת
מרצה
תקציר
8 במרץ בעיית אוסף הקופוניםOnline דניאל ברנד

סמינר מאורגן על-ידי ד“ר משה קמנסקי