קורסי חובה במדעי המחשב
קורסי חובה במדעי המחשב.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
39.0
361.1.3131 מבוא להנדסת חשמל 2 3\1 3.5 סתיו
202.1.1011 מבוא למדעי המחשב 4\2 5.0 סתיו
361.1.3301 מבוא למחשבים למדעי המחשב 3\1 3.5 אביב
202.1.1031 מבני נתונים 4\2 5.0 אביב
202.1.2011 מודלים חישוביים 4\2 5.0 אביב
202.1.2071 מעבדה בתכנות מערכות 3 2.0 אביב
202.1.2051 עקרונות שפות תכנות 4\2 5.0 אביב
202.1.2041 תכנון אלגוריתמים 4\2 5.0 סתיו, אביב
202.1.2031 תכנות מערכות 4\2 5.0 סתיו

דרישות מסלול

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף