תוכנית הלימודים היא באחריות משותפת של המחלקה למתמטיקה והמחלקה למדעי המחשב.

דרישות המסלול

על מנת לסיים את התואר במסלול זה, יש למלא את כל הדרישות הבאות. שימו לב שהדרישות אינן זרות: קורס נתון עשוי למלא יותר מדרישה אחת.

לימודי חובה במתמטיקה 49.0 נק“ז

יש לקחת את כל הקורסים המופיעים בטבלאות הבאות

קורסי חובה בסיסיים
קורסי חובה בסיסיים. חובה ללמוד במקביל לקורס הסתברות (קורס ניתן בשפה האנגלית) את הקורסים מבוא לאנליזה וחשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 1. לחלופין ניתן ללמוד את הקורס בהסתברות לאחר שנלמדו שני הקורסים הנ“ל.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
36.0
1211 אלגברה לינארית 1 4\2 5.0 סתיו
1221 אלגברה לינארית 2 4\2 5.0 אביב
8001 הסתברות 4\0 4.0 סתיו
1011 חשבון אינפינטסימלי 1 4\2 5.0 סתיו
1021 חשבון אינפינטסימלי 2 4\2 5.0 אביב
1031 חשבון אינפינטסימלי גאומטרי 1 4\0 4.0 סתיו
1051 מבוא לאנליזה 4\0 4.0 סתיו
7031 מבנים אלגבריים 4\0 4.0 סתיו
קורסי ליבה נוספים במתמטיקה
קורסי ליבה נוספים במתמטיקה.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
9.0
0171 מבוא לתורת הקבוצות 4\0 4.0 אביב
2201 מתמטיקה בדידה 4\2 5.0 סתיו
מתמטיקה שימושית
מתמטיקה שימושית.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
0121 תורת הקירובים 4\0 4.0 אביב

חובת-בחירה במתמטיקה לפחות 2 קורסים

לפחות 2 קורסים מתוך רשימות הקורסים הבאות:

חובת בחירה באנליזה
חובת בחירה באנליזה.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
8.0
0291 התמרות אינטגרליות ומשוואות דיפרנציאליות חלקיות 4\0 4.0 סתיו
0081 יסודות תורת המידה(*) 4\0 4.0 סתיו
קורסי חובה מתקדמים במתמטיקה
קורסי חובה מתקדמים במתמטיקה.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
16.0
1041 חשבון אינפינטסימלי גאומטרי 2 4\0 4.0 אביב
0091 מבוא לטופולוגיה 4\0 4.0 אביב
0061 משוואות דיפרנציאליות רגילות 4\0 4.0 אביב
0251 תורת הפונקציות המרוכבות 4\0 4.0 אביב
חובת בחירה באלגברה
חובת בחירה באלגברה.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
12.0
7071 מבוא לאלגברה קומוטטיבית(*) 4\0 4.0 סתיו
6031 תורת המספרים 4\0 4.0 סתיו
7041 תורת השדות ותורת גלואה(*) 4\0 4.0 אביב

בחירה במתמטיקה לפחות 2 קורסים, לכל היותר 26.0 נק“ז

קורסים מתקדמים הניתנים על-ידי המחלקה. הקורסים מתפרסמים בדף המחלקה, לפני תחילת כל סמסטר. לתלמידים המתעניינים בתיאוריה של מדעי המחשב מומלץ לבחור בקורסים בתחום הקומבינטוריקה והלוגיקה.

לימודי חובה במחלקה האחרת 35.5 נק“ז

יש לקחת את כל הקורסים מתוך

מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
35.5
361.1.3131 מבוא להנדסת חשמל 2 3\1 3.5 סתיו
202.1.1011 מבוא למדעי המחשב 4\2 5.0 סתיו
202.1.1031 מבני נתונים 4\2 5.0 אביב
202.1.2011 מודלים חישוביים 4\2 5.0 אביב
202.1.2081 מעבדה מורחבת בתכנות מערכות 0\3 2.0 סתיו
202.1.2051 עקרונות שפות תכנות 4\2 5.0 אביב
202.1.2041 תכנון אלגוריתמים 4\2 5.0 סתיו, אביב
202.1.2031 תכנות מערכות 4\2 5.0 סתיו

לימודי בחירה במחלקה האחרת קורס אחד לפחות

קורס אחד לפחות מתוך רשימת הקורסים הבאה:

לימודי בחירה חופשית לכל היותר 6.0 נק“ז

הקורסים ייבחרו על ידי הסטודנט מתוך מכלול הקורסים המוצעים באוניברסיטה

לימודי השלמה למדעים לכל היותר 8.0 נק“ז

ניתן ללמוד רק בקורסים של המחלקות למדעי הטבע או המחלקה להנדסת חשמל אשר מיועדים לתלמידי המחלקות הללו, ולא בקורסי שירות

לימודי חובה כלליים 2.0 נק“ז

יש לקחת את כל הקורסים המופיעים בטבלאות הבאות

קורסי חובה באנגלית
קורסי חובה באנגלית.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
153.1.5051 אנגלית מתקדמים 2 טבע 4\0 2.0 סתיו, אביב
קורסי חובה כלליים
קורסי חובה כלליים.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
0.0
299.1.1121 הדרכה בספריה 0\0 0.0 סתיו, אביב
900.5.5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית 0\0 0.0 סתיו, אביב

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף