21–2020–א

ד"ר משה קמנסקי

תקציר

הקורס מציג את התורה הבסיסית של המספרים הטבעיים, ויתמקד ברובו בתוצאות קלאסיות, כגון פירוק יחיד לראשוניים, משפט השאריות הסיני ומשפט ההדדיות הריבועית. בהמשך, יוצגו שיטות והקשרים מתחומים אחרים, כגון אלגברה, אנליזה וטופולוגיה, ויוצגו שימושים בתחום ההצפנות.

נושאי לימוד

  • חלוקה ופריקות יחידה ב-$\mathbb{Z}$.
  • מספרים ראשוניים.
  • קונגרואציה.
  • שאריות רבועיות.
  • שרשים פרמיטיביים.
  • שברים משולבים.
  • מספרים אלגבריים וקרובים דיאופנטיים
  • יסודות תורת המספרים האלגברית

דרישות והרכב ציון הקורס

קביעת הציון

הציון ייקבע באופן הבא:

  • בחינה מסכמת: 79 נקודות. במידה ונחזור לקמפוס עד מועד הבחינה, היא תתקיים באופן רגיל. אחרת, היה תתקיים במתכונת מרוחקת, שתיקבע בהמשך בהתאם לתנאים.
  • תרגילי בית: כל מטלה שווה 3 נקודות. לכן, כדי לקבל ציון מלא בקורס הכרחי לפתור נכון 7 מטלות לפחות. נקודות עודפות יתווספו לציון (אך לא ניתן לקבל יותר מ-100)

כאמור, סך כל הנקודות עשוי להסתכם ליותר מ-100, ובמקרה זה הציון בקורס יהיה 100

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6031