מטרת הסמינר להציג את מחקר אנשי הסגל במחלקה לסטודנטים לתואר ראשון. ככלל, החומר שיוצג יהיה ברמה של שנה ב ומעלה, אבל כולם מוזמנים

הסמינר מתכנס בימי שלישי, בשעות 18:15-19:45, באולם 101-

מפגשים בסמסטר 19–2018–ב

תאריך
כותרת
מרצה
תקציר
5 במרץ תב“ה שי (דשא) ויבורסקי

סמינר קבוע מאורגן על-ידי ד“ר משה קמנסקי