מטרת הסמינר להציג את מחקר אנשי הסגל במחלקה לסטודנטים לתואר ראשון. ככלל, החומר שיוצג יהיה ברמה של שנה ב ומעלה, אבל כולם מוזמנים

הסמינר מתכנס בימי שלישי, בשעות 18:00-19:30, באולם 101-

מפגשים בסמסטר 2018–2019–א

סמינר מאורגן על-ידי ד"ר משה קמנסקי