מטרת הסמינר להציג את מחקר אנשי הסגל במחלקה לסטודנטים לתואר ראשון. ככלל, החומר שיוצג יהיה ברמה של שנה ב ומעלה, אבל כולם מוזמנים

הסמינר מתכנס בימי שלישי, בשעות 18:10-19:30, בבניין 32 חדר 309 וכן במרשתת

השבוע


אריאל ידין

מהלך מקרי על הילוכים מקריים

נציג את המושג של הילוך מקרי, ונספר על חלק מהתוצאות הקשורות למושג זה.

נקודת ההתחלה שלנו היא משפט של Polya שמוכיח שאדם שיכור יחזור מתישהו לביתו, אבל טייס חללית שיכור יעלם לנצח בהסתברות סבירה. בהתאם לזמן, נתאר את הקשרים לרשתות חשמליות ואולי גם לתורת חבורות גיאומטרית.

אשתדל שהכל יהיה נגיש לתלמידי שנה ב ומעלה.


מפגשים בסמסטר 22–2021–א

המפגשים הבאים

תאריך
כותרת
מרצה
תקציר
9 בנוב תב“הOnline יאיר גלזנר
21 בדצמ צביעות חסרות קונפליקטים ובעיית השמות תדרים ברשתות סלולריותOnline שחר סמורודינסקי

נציג את מושג הצביעה הקלאסית של גרף פשוט ונכליל אותו להיפרגרף (כלומר לקבוצה של קודקודים ואוסף כלשהו של תת-קבוצות שלה). ישנן כמה הכללות אפשריות, אנחנו נתמקד בהכללה הבאה: נאמר שצביעה של הקודקודים היא חסרת קונפליקטים אם בכל אחת מקבוצות האוסף יש לפחות קודקוד אחד עם צבע שלא ניתן לאף קודקוד אחר בקבוצה. נראה את הקשר בין המושג הזה לבעיות של השמות תדרים באנטנות סלולריות.

ניתן לראות פרומו חסר כל ערך מתמטי בסרטון

המפגשים הקודמים

תאריך
כותרת
מרצה
תקציר
26 באוק מהלך מקרי על הילוכים מקרייםOnline אריאל ידין

נציג את המושג של הילוך מקרי, ונספר על חלק מהתוצאות הקשורות למושג זה.

נקודת ההתחלה שלנו היא משפט של Polya שמוכיח שאדם שיכור יחזור מתישהו לביתו, אבל טייס חללית שיכור יעלם לנצח בהסתברות סבירה. בהתאם לזמן, נתאר את הקשרים לרשתות חשמליות ואולי גם לתורת חבורות גיאומטרית.

אשתדל שהכל יהיה נגיש לתלמידי שנה ב ומעלה.

סמינר מאורגן על-ידי ד“ר משה קמנסקי