מטרת הסמינר להציג את מחקר אנשי הסגל במחלקה לסטודנטים לתואר ראשון. ככלל, החומר שיוצג יהיה ברמה של שנה ב ומעלה, אבל כולם מוזמנים

הסמינר מתכנס בימי שלישי, בשעות 16:10-17:30, במרשתת

מפגשים בסמסטר 21–2020–ב

תאריך
כותרת
מרצה
תקציר
6 באפר תב“הOnline Fedor Pakovich

סמינר מאורגן על-ידי פרופ‘ אריאל ידין וד“ר משה קמנסקי