מטרת הסמינר להציג בצורה פחות פורמלית נושאים מתקדמים יותר שאינם מופיעים בתואר הראשון, ואת מחקר אנשי הסגל במחלקה. יתקיימו שני סוגים של הרצאות:

  • אשנב: הרצאות בנושאים כלליים במתמטיקה, עבור תלמידי שנה ב’ ומעלה (אבל פתוחות לכל)
  • צוהר: הרצאות בנושאי המחקר של חברי המחלקה, עבור תלמידי השוקלים לימודי המשך

שני סוגי ההרצאות יתקיימו פחות או יותר לסירוגין, אך לא בהכרח מדי שבוע (אז כדאי לעקוב!)

הסמינר מתכנס בימי שלישי, בשעות 18:15-19:45, באולם 101-

מפגשים בסמסטר 19–2018–א

תאריך
כותרת
מרצה
תקציר
23 באוק הבעיה השלישית של הילברט (אשנב) איליה טיומקין

בקונגרס הבינלאומי במתמטיקה שהתקיים בשנת 1900 הציג דוד הילברט 23 בעיות פתוחות בכל התחומים של מתמטיקה. חלקן נפתרו (או נפתרו חלקית) וחלקן פתוחות עד היום.

הבעיה השלישית ברשימה התייחסה לקיום של פאונים בעלי נפחים זהים אך כאלה שלא ניתן לפרקם למספר סופי של תת פאונים חופפים. בעיה זו נפתרה תוך שנתיים ע”י תלמידו של הילברט – מקס דן. בהרצאה נדבר על הבעיה המקורית, על פתרונה ועל בעיות קשורות.

סמינר קבוע מאורגן על-ידי פרופ’ אריאל ידין וד”ר משה קמנסקי