מטרת הסמינר היא להציג את מחקר אנשי הסגל במחלקה למתמטיקה לסטודנטים לתואר ראשון. ככלל, החומר שיוצג יהיה ברמה של שנה ב ומעלה, אבל כולם מוזמנים

הסמינר מתכנס בימי שלישי, בשעות 20:00–18:30 , באולם 101-

עדיין אין!