תחומי עניין

Geometric analysis: Sobolev spaces theory. Quasiconformal analysis. Geometric measure theory. Analysis on metric measure spaces.

תחומי עניין

[Currently at ANU][1] [1]: http://maths.anu.edu.au/people/uri-onn

קבוצות מחקר

[1]

תלמידי מחקר

</ul>

תחומי עניין

Geometric Group theory, Expander graphs and High Dimensional Expanders, Coarse geometry

קבוצות מחקר

[3, 6]

תחומי עניין

- Quaternionic analysis. Function theory on Riemann surfaces. Linear system theory - Infinite dimensional analysis, Hida's white noise space, Gaussian processes

קבוצות מחקר

[4, 6]

תחומי עניין

<p>Galois theory, field arithmetic, Galois cohomology, valuation theory</p>

תחומי עניין

<p>number theory, arithmetic geometry, p-adic integration, p-adic cohomology, Shimura varieties, automorphic forms, algebraic cycles, algebraic K-theory.</p>

קבוצות מחקר

[1]

תלמידי מחקר

</ul>

תחומי עניין

Stochastic processes, characterization problems of statistics, theory of function spaces.

קבוצות מחקר

[6]

תחומי עניין

Differential Equations, differential-functional and difference equations

קבוצות מחקר

[2]

תחומי עניין

Applied Probability, Combinatorial Optimization, Number Theory.

קבוצות מחקר

[1, 3, 6]

תחומי עניין

Knot Theory: Vassiliev invariants, Heegaard Floer and Khovanov homologies. Symplectic geometry and low-dimensional topology. Braid groups, mapping class groups and transformation groups of smooth manifolds: quasi- morphisms, norms. Geometric group theory: quasi-isometric embeddings of finitely generated groups, bi-invariant word metrics.

תחומי עניין

<p>Topological groups (general theory), abstract harmonic analysis, topological dynamics</p>

קבוצות מחקר

[4]

תחומי עניין

<p>Automorphic representations and L-functions</p>

קבוצות מחקר

[1]

תחומי עניין

Geometric groups theory, Locally compact groups and their lattices, Invariant random subgroups, Permutation groups, Expanding graphs.

קבוצות מחקר

[3, 6]

פוסטדוקטורנטים

</ul>

קבוצות מחקר

[2]

פוסטדוקטורנטים

</ul>

תחומי עניין

Functional differential equations and their applications in spectral theory of Schroedinger operator, dynamical systems and probability theory.

תחומי עניין

<p>Operator algebras.</p>

קבוצות מחקר

[4]

פוסטדוקטורנטים

</ul>

תלמידי מחקר

</ul>

תחומי עניין

Operator theory, system theory, algebraic geometry

קבוצות מחקר

[1, 4]

פוסטדוקטורנטים

</ul>

תחומי עניין

Dualitative properties of partial differential equations. mathematical models of water disalination by electro-dialysis

קבוצות מחקר

[2]

תחומי עניין

Model theory and applications to algebra and geometry.

קבוצות מחקר

[5]

פוסטדוקטורנטים

</ul>

תחומי עניין

<p>Algebraic geometry, Tropical Geometry, Singularities</p>

קבוצות מחקר

[1]

תחומי עניין

Probability: random walks, interacting particle systems, discrete analysis. Geometric group theory: spaces of harmonic functions on groups, random walks on groups, boundaries.

תחומי עניין

Algebraic geometry, noncommutative algebra

קבוצות מחקר

[1]

תחומי עניין

Topology, dimension theory, geometric topology, continuum theory

פוסטדוקטורנטים

</ul>

תחומי עניין

Set theoretic topology, functional analysis, topological groups.

קבוצות מחקר

[5]

תחומי עניין

Theory of Lie algebras, constructive algebraic geometry, algorithmic problems in the theory of rings.

תחומי עניין

Functional-Differential and hybrid systems, control and optimization problems, neural networks, operator theory

קבוצות מחקר

[2]

תחומי עניין

Ergodic theory and dynamical systems,  in particular symbolic dynamics and related aspects of probability theory. 

קבוצות מחקר

[6]

פוסטדוקטורנטים

</ul>

תחומי עניין

Operator algebras

תחומי עניין

Semigroup theory, semigroup identities, completely o-simple semigroups, transformation semigroups, universal algebra

תחומי עניין

Automorphic forms, Representation Theory, Harmonic analysis.

קבוצות מחקר

[1]

פוסטדוקטורנטים

</ul>

תחומי עניין

Computational and combinatorial geometry, sensor and wireless networks, online algorithms, discrete math.

קבוצות מחקר

[3]

פוסטדוקטורנטים

</ul>

תחומי עניין

Partial differential equations, geometric measure theory

תחומי עניין

Function Theory, Differential equations, Number Theory

קבוצות מחקר

[1]

תחומי עניין

Free boundary and variational problems, numerical methods, mathematical modeling, granular mechanics, applied super- conductivity

קבוצות מחקר

[2]

תחומי עניין

Algebraic geometry: polynomial automorphisms, geometric function theory, external problems in complex analysis.

קבוצות מחקר

[1]

תחומי עניין

Differential equations, asymptotic theory of differential operators

קבוצות מחקר

[2]

תחומי עניין

Set theory, mathematical logic, combinatorics.

פוסטדוקטורנטים

</ul>

תחומי עניין

Model theory (a branch of mathematical logic), and its interactions with other areas of mathematics, especially algebraic geometry, representation theory and differential equations. I also like algebraic geometry in general, as well as category theory and related subjects.

קבוצות מחקר

[1, 5]

פוסטדוקטורנטים

</ul>

תלמידי מחקר

</ul>

תחומי עניין

Singularities, Algebraic Geometry, Commutative Algebra

קבוצות מחקר

[1]

פוסטדוקטורנטים

</ul>

תחומי עניין

Finite group theory, finite geometries, combinatorial topology.