תחומי עניין

Geometric analysis: Sobolev spaces theory. Quasiconformal analysis. Geometric measure theory. Analysis on metric measure spaces.

תחומי עניין

Geometric Group theory, Expander graphs and High Dimensional Expanders, Coarse geometry

קבוצות מחקר

תחומי עניין

- Quaternionic analysis. Function theory on Riemann surfaces. Linear system theory - Infinite dimensional analysis, Hida's white noise space, Gaussian processes

תחומי עניין

<p>Galois theory, field arithmetic, Galois cohomology, valuation theory</p>

קבוצות מחקר

תחומי עניין

Number theory, arithmetic geometry, p-adic integration, p-adic cohomology, Shimura varieties, automorphic forms, algebraic cycles, algebraic K-theory

קבוצות מחקר

תלמידי מחקר

תחומי עניין

Differential Equations, differential-functional and difference equations

תחומי עניין

Applied Probability, Combinatorial Optimization, Number Theory.

תחומי עניין

Knot Theory: Vassiliev invariants, Heegaard Floer and Khovanov homologies. Symplectic geometry and low-dimensional topology. Braid groups, mapping class groups and transformation groups of smooth manifolds: quasi- morphisms, norms. Geometric group theory: quasi-isometric embeddings of finitely generated groups, bi-invariant word metrics.

קבוצות מחקר

תחומי עניין

<p>Topological groups (general theory), abstract harmonic analysis, topological dynamics</p>

תחומי עניין

<p>Automorphic representations and L-functions</p>

קבוצות מחקר

תחומי עניין

Geometric groups theory, Locally compact groups and their lattices, Invariant random subgroups, Permutation groups, Expanding graphs.

קבוצות מחקר

תחומי עניין

Functional differential equations and their applications in spectral theory of Schroedinger operator, dynamical systems and probability theory.

תחומי עניין

<p>Operator algebras.</p>

תלמידי מחקר

תחומי עניין

Operator theory, system theory, algebraic geometry

פוסטדוקטורנטים

תחומי עניין

Dualitative properties of partial differential equations. mathematical models of water disalination by electro-dialysis

תחומי עניין

Model theory and applications to algebra and geometry.

קבוצות מחקר

תחומי עניין

Algebraic geometry, Tropical Geometry, Singularities

קבוצות מחקר

תחומי עניין

Probability: random walks, interacting particle systems, discrete analysis. Geometric group theory: spaces of harmonic functions on groups, random walks on groups, boundaries.

קבוצות מחקר

תחומי עניין

Algebraic geometry, noncommutative algebra

קבוצות מחקר

תחומי עניין

Topology, dimension theory, geometric topology, continuum theory

קבוצות מחקר

תחומי עניין

Set theoretic topology, functional analysis, topological groups.

קבוצות מחקר

תחומי עניין

Functional-Differential and hybrid systems, control and optimization problems, neural networks, operator theory

תחומי עניין

Ergodic theory and dynamical systems,  in particular symbolic dynamics and related aspects of probability theory. 

קבוצות מחקר

תחומי עניין

Operator algebras

תחומי עניין

Semigroup theory, semigroup identities, completely o-simple semigroups, transformation semigroups, universal algebra

קבוצות מחקר

תחומי עניין

Automorphic forms, Representation Theory, Harmonic analysis.

קבוצות מחקר

תחומי עניין

Computational and combinatorial geometry, sensor and wireless networks, online algorithms, discrete math.

פוסטדוקטורנטים

תחומי עניין

Partial differential equations, geometric measure theory

תלמידי מחקר

תחומי עניין

Function Theory, Differential equations, Number Theory

קבוצות מחקר

תחומי עניין

Free boundary and variational problems, numerical methods, mathematical modeling, granular mechanics, applied super- conductivity

תחומי עניין

Algebraic geometry: polynomial automorphisms, geometric function theory, external problems in complex analysis.

קבוצות מחקר

תחומי עניין

Differential equations, asymptotic theory of differential operators

תחומי עניין

Set theory, mathematical logic, combinatorics.

תחומי עניין

Model theory (a branch of mathematical logic), and its interactions with other areas of mathematics, especially algebraic geometry, representation theory and differential equations. I also like algebraic geometry in general, as well as category theory and related subjects.

פוסטדוקטורנטים

תלמידי מחקר

תחומי עניין

Singularities, Algebraic Geometry, Commutative Algebra

קבוצות מחקר

תחומי עניין

Finite group theory, finite geometries, combinatorial topology.